vrijdag 9 augustus 2013

Ik vond Pompeii erg indrukwekkend


We waren verbaasd dat Pompeii zo groot was en waren erg onder de indruk van alles wat we zagen Pompeii is een gemeente en een Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels

Pompeii was ook de naam van een provinciestad met ongeveer 20.000 inwoners die bestond van de 7de eeuw voor Christus tot in de eerste eeuw na Christus

Osken, Samnieten, Grieken, Etrusken en Romeinen lieten er allemaal hun sporen achter

Pompeii, dat in 62 na Christus al door een aardbeving was getroffen, werd in 79 bedekt door as als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius

Het is daardoor één van de best bewaarde Romeinse steden geworden

Resten van Pompeii werden voor het eerst teruggevonden bij de aanleg van het Sarnokanaal in 1594-1600

In 1748 werden opgravingen gedaan onder supervisie van Karel van Bourbon, de koning van Napels

De eerste serieuze opgravingen begonnen in 1860 onder leiding van de archeoloog Giuseppe Fiorelli

Hij was ook degene die het procedé bedacht om gipsafgietsels van de slachtoffers te maken

Sindsdien zijn grote delen van de stad blootgelegd en geeft het een goed beeld van het Romeinse dagelijks leven

Pompeii is nu voor 3/5 deel opgegraven

Pompeii staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is een belangrijke toeristenattractie met jaarlijks 2.5 miljoen bezoekers


In het oude westelijke stadsgedeelte liggen enkele kronkelige straten

De rest van de straten is in de Samnitische tijd aangelegd volgens het Grieks-Hellenistische schyaakbordenpatroon

De stad wordt doorsneden door twee brede straten die van west naar oost lopen

De straten zijn meestal tussen de 2.4 - 4.5 m. breed en geplaveid met grote blokken basalt
In de straten lopen sporen van de wagens, die er voor een deel ingesleten zijn, maar er in smalle straten ook van tevoren in werden aangebracht

De meeste straten hebben trottoirs die zo’n 30 cm. hoog zijn

In de stoepranden zijn soms gaten geboord waaraan paarden of muilezels konden worden vastgemaakt


Om de straten over te kunnen steken zijn er op veel plaatsen stapstenen

De wagens pasten hier precies tussendoor, omdat ze allemaal dezelfde asbreedte hadden

In de meeste straten konden wagens elkaar niet passeren en was er éénrichtingsverkeerDe huizen in Pompeii waren voor het grootste deel atriumhuizen

Het atrium vormde het centrale gedeelte in dit huis en in het verlengde lag meestal een binnentuin

Rond de binnentuin lagen de verschillende woon- en werkvertrekken

De huizen hadden doorgaans ook een bovenverdieping maar daar is zelden nog iets van bewaard

Veel huizen waren verbonden met een werkplaats

Vaak ook was er een winkel of een bar op de begane grond aan de straatkant

De huizen waren rijk versierd met mozaïeken op de vloeren en fresco`s op de muren

Van het meubilair in de huizen is zeer weinig bewaard omdat hout het meest gebruikte materiaal was

Wel zijn bronzen ornamenten van bijvoorbeeld aanligbedden teruggevondenBinnen de stadsmuren van Pompeii lagen drie openbare badhuizen

Het badhuis had aparte afdelingen voor mannen en vrouwen

Het kleinere vrouwengedeelte had de ingang aan de zijkant

De palaistra, die ook een openluchtzwembad heeft, hoorde bij het mannengedeelte

Het forum is een groot, uitzonderlijk lang plein (32 x 142 m.) voor handel, bestuur en goden- en keizercultus

Het met grote platen travertijn bedekte plein was omgeven door een wandelgalerij met een colonnade van twee verdiepingen zuilen

Deze is aangelegd in de 2e eeuw v.Chr. uit tufsteen en later voor een deel vervangen door travertijn

De galerij onttrok de gebouwen rondom het plein aan het zicht en daardoor viel het Capitolium, de tempel voor Jupiter, Juno en Minerva, op het middendeel des te meer op

Het hoge podium is bewaard met de onderkanten van de twaalf Korintische zuilen van het voorportaal

De tempel, geflankeerd door twee erebogen, sloot de noordkant van het forum af

Verder bevinden zich op het middengedeelte aan de westkant de resten van het spreekgestoelte en aan de zuidkant enkele sokkels waarop beelden van vooraanstaande burgers stonden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment. To prevent spam, I moderate all writen comments to my blogposts before publishing --- Dankjewel voor je reactie. Om spam te voorkomen, modereer ik elke reactie voordat deze definitief word geplaatst.