zondag 23 juni 2013

Assum bestaat uit 30 huizen, knotwilgen en een kattenhotel


Het buurtschap Assum ligt tussen Heemskerk en Uitgeest


Het bestaat uit 1 straat met 30 woningen die eindigt op een boerenerf


Aan de ene kant kijken de bewoners over de weilanden uit op Heemskerk en aan de andere kant is de nieuwbouw van de Gemeente Uitgeest opgerukt tot aan hun achtertuin


Tot 1990 lag Assum vrij in agrarisch gebied


De huizen zijn allemaal prachtig gerestaureerd en er staan heel veel knotwilgen


Er is een kattenhotel met de leuke naam Spinnende Weelde dat wordt gerund door een stel die allebei dol zijn op katten


"Op Assum" waren voornamelijk agrarische bedrijven gevestigd


Er werd in 1915 een melkfabriek opgericht onder de naam "Coop. Zuivelfabriek Assumburg" op Assum 16 maar deze
werd opgeheven in 1937


Assum is een belangrijke archeologische vindplaats en aangemerkt als beschermde archeologische zone


In nabijheid van Assum zijn belangrijke vondsten gedaan zoals waterputten, Romeins-inheemse potten en scherven, resten van nederzettingen en een boomstamkano


Volgens overlevering waren er ooit twee kloosters op Assum


Het Heemskerkse Slot Assumburg ontleent haar naam aan
het buurtschap Assum


Assum is lang geleden ontstaan op een strandwal die zuidwest-noordoost is georiënteerd, nabij de oever van de Oer-IJ


De historie van Assum gaat ver terug

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat bewoners rond 450 voor Christus neerstreken in Assum

Een periode waarin de activiteiten van de zee, die de bewoonbaarheid van dit gebied destijds nog sterk beïnvloedde, rustig te noemen zijn


Zij bouwden hun eenvoudige houten woningen op de daarvoor meest gunstige plaatsen zoals de strand- en stroomwallen die hoger lagen dan de omgeving

Assum was een plaats die aan deze eis voldeed

Deze vroege bewoning zou zich voortzetten tot ver in de Romeinse Tijd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment. To prevent spam, I moderate all writen comments to my blogposts before publishing --- Dankjewel voor je reactie. Om spam te voorkomen, modereer ik elke reactie voordat deze definitief word geplaatst.