zondag 19 mei 2013

Oude en nieuwe haven van ZierikzeeZierikzee heeft een grote haven die nog volop in gebruik is


In het centrum is de Oude Haven en hier liggen historische schepen die je kunt bezichtigen


Sinds 1990 is de middeleeuwse Oude Haven van Zierikzee ingericht als Museumhaven Zeeland


Het museum heeft zowel een binnen- als een buitenlocatie

De buitenlocatie, de Oude Haven zelf, doet dienst als pittoresk schouwtoneel van een mooie vloot schepen


Onder andere de eikenhouten botter Meeuw, die eind 19de eeuw werd gebouwd, en de ijzeren rivierklipper "Mijn Genoegen" maken deel uit van de prachtige collectie boten


Zierikzee dankt haar ontstaan, bloei en welvaart aan het water en de positie van de haven was strategisch


De Zierikzeese schepen voeren onder meer naar Engeland en de Oostzeelanden


De kreek, waaraan Zierikzee ontstond, werd afgedamd en
getransformeerd tot een haven


Die noordelijke tak werd later benut als boezem om het water vast te houden


Aanvankelijk boden de havendijken bescherming maar later werden houten beschoeingen gemaakt die vervolgens werden vervangen door kademuren


Toen in de 16de eeuw de haven, die uitmondde in de Gouwe, verzandde, was het duidelijk dat alleen een verbinding met open water Zierikzee nieuwe kansen kon bezorgen

Na het moedig doorstane beleg door de troepen van de Spaanse koning in 1575/1576 moest Zierikzee tenslotte zwichten

Eind 1576 verlieten de troepen alweer de stad, maar ze lieten een verarmd Zierikzee achter

Het herstel van de dijken en de betaling van de vele schulden kostten meer dan een miljoen gulden

De economie moest nieuwe impulsen krijgen en daarvoor was een goede verbinding met de Oosterschelde van onschatbare waarde

Tenslotte werd in 1593 gekozen voor het graven van een kanaal naar de Oosterschelde

Het was een voor die tijd ambitieus project, dat ter hand werd genomen

Over een lengte van maar liefst 3 kilometer moest met in onze ogen primitieve middelen een havenkanaal worden gegraven, dat geschikt zou zijn voor de koopvaardijschepen

In de jaren 1597-1599 werd het karwei geklaard en sloot het havenkanaal aan op de zuidelijke stadsgracht

Van die gracht kon de (oude) haven worden bereikt

De richting van het kanaal was bewust gekozen naar het zuidwesten omdat de wind vaak uit die hoek waaide en zo hadden de schepen de minste moeite de haven binnen te zeilen

Bron: Zierikzee monumentenstad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment. To prevent spam, I moderate all writen comments to my blogposts before publishing --- Dankjewel voor je reactie. Om spam te voorkomen, modereer ik elke reactie voordat deze definitief word geplaatst.