maandag 16 juli 2012

Het Huldtoneel in Heemskerk is één van de eerste archeologische monumenten in Nederland


Het Huldtoneel is een kunstmatig aangelegde heuvel waar ooit de Graven van Holland ingehuldigd werden als Heren van Kennemerland


Voor de graaf was de inhuldiging van belang want het betekende dat de Kennemers hem accepteerden als hun nieuwe heer en hij kon dan ook op hun steun rekenen


Het Huldtoneel is één van de eerste wettelijk beschermde archeologische monumenten in Nederland en ligt in de gemeente Heemskerk


In 1863 onderzocht de conservator-archeoloog L.J.F. Jansen van het
Rijksmuseum van Oudheden de heuvel middels een opgraving


Hij vond aardewerk, verbrand bot, houtskool en resten van geoxideerd ijzer en concludeerde dat het een begraafplaats uit de Romeinse tijd betrof


In 1863 werd het driezijdig hardstenen monument op het Huldtoneel geplaatst door jonkheer mr. D.Th. Gevers van Endegeest


Naar alle waarschijnlijkheid is het monument onmiddellijk na de opgraving geplaatst


Historie Huldtoneel

Naar overleveringen zou het Huldtoneel al voor de Romeinse tijd zijn ingericht als Germaanse heilige plaats


Uit bij opgravingen gevonden voorwerpen en sporen is komen vast te staan, dat de heuvel ooit een offerplaats is geweest

Hier zou ook recht zijn gesproken over de bewoners van de streek

Het monument staat beschreven in het eind 18de eeuwse "Het Vaderland" van Gerrit van der Jagt


Hierbij is vermeld, dat in vroegere tijd naar het gebruik der Friezen, bij de verkiezingen de gekozen veldheren op een schild door vier edelen werden gedragen


In 1951 werd in het oude Raadhuis van Heemskerk een glas-in-loodraam aangebracht, dat laat zien hoe hertog Jan VI van Beieren in
1418 plechtig de eed aflegt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment. To prevent spam, I moderate all writen comments to my blogposts before publishing --- Dankjewel voor je reactie. Om spam te voorkomen, modereer ik elke reactie voordat deze definitief word geplaatst.