maandag 28 mei 2012

Rotstekeningen in kaart brengen in Zweden


Familie heeft een week als vrijwilliger meegewerkt aan het in kaart brengen van de rotstekeningen en was hier zeer enthousiast over

Op het filmpje zie je hoe de tekeningen "zichtbaar" worden gemaakt en geregistreerd

Zeer goed bewaard gebleven rotstekeningen uit de bronstijd liggen in het gebied Tanum, de belangrijkste bij Vitlycke

Ze beelden schepen, dieren en menselijke figuren uit

Deze rotstekeningen werden gegraveerd in de door gletsjers glad geslepen granietrotsen en behoren tegenwoordig tot het wereldcultuurerfgoed van de UNESCO

Zweden is niet alleen het land van eindeloze bossen, duizenden meren en rustieke vissersdorpjes

Je vind er ook de in Nederland weinig bekende rotstekeningen uit de prehistorie, zoals ze met name te vinden zijn in de provincie Bohuslän aan de prachtige westkust

Wie over de E6 noordwaarts rijdt, komt bij het plaatsje Tanumshede (150 km ten noorden van Göteborg) een groot bord tegen met daarop de uitnodiging even van de weg af te slaan om het "Världsarv" (werelderfgoed) van de "Hällristningar" (rotstekeningen) te gaan bekijken

Ongemerkt ben je dan al heel wat rotstekeningen gepasseerd

Rondom Tanumshede zijn ze echter eenvoudig te vinden en duidelijk van wegwijzers voorzien

De tekeningen zijn eigenlijk gravures die in de Scandinavische Bronstijd (± 3000 jaar geleden) in het graniet zijn gehouwen

Ze liggen in de open lucht en zijn in 10 gevallen rood ingeschilderd om ze duidelijker zichtbaar te maken

Veel rotstekeningen liggen echter verborgen in de bossen, op de velden of vlak naast een boerderij

Reeds vele jaren bestudeert Jurri Jurriaanse rotstekeningen uit de Bronstijd, zoals die veel voorkomen aan de Zuidwest kust van Zweden

Hij is ook betrokken bij de registratie en documentatie van de rotstekeningen in de provincie Bohuslän

Deze zeer bijzondere tak van de archeologie is in Nederland weinig bekend

Aangezien deze gravures in de open lucht liggen, zijn ze niet alleen voor archeologen toegankelijk

Ook leken kunnen ze, soms na enig speurwerk, vrij bezoeken

Prehistorisch Zweden

Tot aan de llde eeuw, toen het christendom geïntroduceerd werd, is de geschiedenis van de mens in deze noordelijke landen in nevelen gehuld

Bodemvondsten en runenstenen zijn de enige bronnen die ons iets kun­nen vertellen van prehistorisch Zweden

De archeologen kunnen nu met enige zekerheid stellen dat Zweden in de oude steentijd (5000-3000 v. Chr.) bewoond werd door jagers en vissers

In de nieuwe steentijd (3000-1500 v. Chr.) woonden er Germaanse stammen van wie de huidige Zweden afstammen. Zij hielden vee, voorname­lijk schapen, geiten en varkens

Later begonnen zij het land te bebouwen en vestigden zij zich in wat enigszins leek op een dorpsgemeenschap met huizen en karrensporen

Uit deze periode zijn de grote stenen graven afkomstig: hunebedden en ganggraven

Uit de bronstijd (1500-500 v. Chr.) dateren de 'hällristningar', de beroemde rotstekeningen (gravures eigenlijk) die in heel Zweden zijn aangetroffen, maar in Zuid-Zweden - met name rondom Tanum en bij Norrköping - in de grootste aantallen zijn gevonden

In de ijzertijd, die duurde van 500 v. Chr. tot 500 na Chr. vestigden de Svear zich rond Mälaren

Langzamerhand groeide het rijk naar een een­heid

Als centra van het rijk van de Svear (Svea-rike werd later Sverige, de huidige Zweedse naam van Zweden) kunnen genoemd worden: Birka, op het eiland Björkö ten westen van Stockholm, en Gamla Uppsala

Op beide plaatsen zijn interessante vondsten gedaan

Bij Uppsala liggen nog de drie enorme grafheuvels van de heidense koningen, waar tijdens de grote feesten ter ere van de goden zelfs mensen zouden zijn geofferd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment. To prevent spam, I moderate all writen comments to my blogposts before publishing --- Dankjewel voor je reactie. Om spam te voorkomen, modereer ik elke reactie voordat deze definitief word geplaatst.