zaterdag 19 mei 2012

De Cisterne van Veere is de enige in Nederland


Na het bezoek aan Zierikzee gingen we via de Zeelandbrug naar het plaatsje Veere

Buiten het centrum is een grote parkeerplaats waar je gratis kunt parkeren dus erg "toeristvriendelijk"

Via een pad door de weilanden, met schapen, kwamen we uit bij de waterput van Veere

Het is de Stadsput of Cisterne, het enige monument van deze aard in ons landHet bevat een ondergrondse vergaarbak voor tweeduizend hectoliter regenwater, dat van het kerkdak wordt opgevangen

Deze Cisterne werd in 1551 op last van Maximiliaan van Bourgondië gebouwd voor de Schotse kooplieden, die geklaagd hadden, over de slechte watervoorziening in de stad, om hun wol te wassen

Geschiedenis

Veere begon in de 12e of 13e eeuw als het gehucht Kampvere

In 1509 werd de stad door een stormvloed getroffen

Onder invloed van het adellijke geslacht Van Borssele huwde Wolfert VI van Borssele in 1444 de Schotse koningsdochter Mary Stuart,
dochter van Jacobus I van Schotland


Doordat het in 1541 de stapelplaats van Schotse wol in de Nederlanden werd, kwam de plaats tot grote bloei

Het stapelcontract, een verdrag tussen Karel V, heer der Nederlanden en de Schotse koning leidde tot de vestiging van een grote Schotse kolonie in de kleine havenstad


In 1600 waren 300 van de 3000 inwoners Schots en zij bezaten in hun "Lord Conservator", een door de Schotse koning benoemde bestuurder, een eigen notarisouderlingpolitieagent en rechter

In de tijd van voor de machtenscheiding konden deze functies nog verenigd worden


De Lord Conservator droeg als teken van zijn waardigheid een ovale zilveren plaat met de Schotse distel, de koningskroon en het motto van de Orde van de Distel "Nemo Me Impune Lacesset"

Daaronder hangt een kleiner schildje met een afbeelding van Sint-Andreas en zijn andreaskruis en een dergelijke plaat wordt in Veere bewaard


In de Tachtigjarige Oorlog werd Veere spaansgezind, tot in 1572 op 4 mei een groepering geuzen voor de poorten stonden en de Inname van Veere binnen een dag een feit was

De Schotten waren in een bijzonder privilege vrijgesteld van de accijnzen op bier en wijn en mochten van 1613 tot 1795 in een eigen herberg aan de Wijngaardstraat goedkoop drinken


Er was ook een Schotse, presbyteriaanse, kerk waarin de rite van de Schotse staatskerk werd gevolgd en in het Engels werd gepreekt

Men handelde in Schotse wol

De schepen brachten dakpannen, laken, tuinbouwproducten en wapens terug naar Schotland

Drie van de Lords Conservators, het begrip "Lord" betekent in dit geval niet dat we met hoge edelen te maken hebben, het duidt een magistraat aan, zijn vermeldenswaardig


Sir William Davidson of Curriehill (1661- 1671)Sir John Home (1764 - 1769)John Turing (1769 - 1795)

In 1572 sloot Veere zich, met de meeste andere Walcherse steden, aan bij de opstand tegen het bewind van Alva

In de Republiek nam de stad een vooraanstaande positie in

Tijdens de Bataafse Republiek werd Veere in plaats van handelsstad weer een (arme) vissershaven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment. To prevent spam, I moderate all writen comments to my blogposts before publishing --- Dankjewel voor je reactie. Om spam te voorkomen, modereer ik elke reactie voordat deze definitief word geplaatst.